Zhongguo gu dai fang gu ci

Zhongguo gu dai fang gu ci

By Zhao, Hong.

1997

ISBN 10: 7501313350
ISBN 13: 9787501313358
Publisher: Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo
Author: Zhao, Hong.
Publish Date: 1997
Page count: 198
Title: Zhongguo gu dai fang gu ci
Edition notes: NA
Subjects: Chinese Porcelain
Contributions: NA
Publish places: NA
Series: NA
Format: Unknown Binding
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: NA
Page count: 198