Yi ge xiao qi ye zhu de ri ji

Yi ge xiao qi ye zhu de ri ji

By Balatina

1997

ISBN 10: 720802507X
ISBN 13: 9787208025073
Publisher: Shang hai ren min chu ban she
Author: Balatina
Publish Date: 1997
Page count: 292
Title: Yi ge xiao qi ye zhu de ri ji
Edition notes: You mei guo guan li xie hui chu ban bu shou quan fan yi chu ban.
Subjects: Qi ye guan li, Jing yan
Contributions: Zhang, Xiaomei, Huang, Zhiqiang, (fan yi)
Publish places: Shang hai
Series: Mei guo guan li xie hui. si mi ke guan li cong shu. di 2 ji
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 292 pages
Page count: 292