Xizang ji ben yi liao yu gong gong wei sheng fu wu neng li yan jiu

Xizang ji ben yi liao yu gong gong wei sheng fu wu neng li yan jiu

By Xiaoming Cheng

2017

ISBN 10: 752011032X
ISBN 13: 9787520110327
Publisher: She hui ke xue wen xian chu ban she
Author: Xiaoming Cheng
Publish Date: 2017
Page count: 101
Title: Xizang ji ben yi liao yu gong gong wei sheng fu wu neng li yan jiu
Edition notes: Xizang li shi yu xian zhuang zong he yan jiu xiang mu. Includes bibliographical references. Gift; Windonw of Shanghai; 2018. Gift; Window of Shanghai; 2018. plate:generic
Subjects: Medical care, Preventive Medicine, Health care reform, Methods, Finance, Medical policy, History, Public health, Delivery of Health Care, Health Services Research
Contributions: NA
Publish places: Beijing
Series: NA
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 7, 2, 3, 101 pages
Page count: 101