Tratado de Medicina Transfusional Perioperatoria

Tratado de Medicina Transfusional Perioperatoria

By M. Basora Macaya

2010

ISBN 10: NA
ISBN 13: 9788480862479
Publisher: Elsevier
Author: M. Basora Macaya
Publish Date: 2010
Page count: NA
Title: Tratado de Medicina Transfusional Perioperatoria
Edition notes: NA
Subjects: NA
Contributions: NA
Publish places: NA
Series: NA
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 688
Page count: NA