Qing bang =

Qing bang =

Qing bang

By Zhao, Hong.

2006

ISBN 10: 7802141117
ISBN 13: NA
Publisher: Tuan jie chu ban she
Author: Zhao, Hong.
Publish Date: 2006
Page count: 305
Title: Qing bang =
Subtitle: Qing bang
Edition notes: dso12 - VC
Subjects: Qing bang (Society), Secret societies, China, Shanghai, History
Contributions: NA
Publish places: Beijing Shi
Series: Zhongguo jiu she hui bang hui cong shu
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 305 p. :
Page count: 305