Proceedings of International Symposium on Refractories

Proceedings of International Symposium on Refractories

refractory raw materials and high performance refractory products

By International Symposium on Refractories (1988 Hangzhou, China)

1989

ISBN 10: 0080369766
ISBN 13: NA
Publisher: International Academic Publishers, Pergamon Press
Author: International Symposium on Refractories (1988 Hangzhou, China)
Publish Date: 1989
Page count: 896
Title: Proceedings of International Symposium on Refractories
Subtitle: refractory raw materials and high performance refractory products
Edition notes: Conference held on November 15-18, 1988, Hangzhou, China.
Subjects: Refractory materials, Congresses.
Contributions: Zhong, Xiangchong., Lu, Jiaquan., Yan, Xingjian., Zhongguo jin shu xue hui., Zhongguo gui suan yan xue hui.
Publish places: Beijing, People's Republic of China, Oxford, New York
Series: NA
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: xiv, 896 p. :
Page count: 896