Jie mi

Jie mi

tou shi jia bo si jing qi de chuang xin mi jue

By Gai luo (Gallo, Carmine)

2011

ISBN 10: 9861577629
ISBN 13: 9789861577623
Publisher: Mai ge luo xi er
Author: Gai luo (Gallo, Carmine)
Publish Date: 2011
Page count: 329
Title: Jie mi
Subtitle: tou shi jia bo si jing qi de chuang xin mi jue
Edition notes: 2011 nian 6 yue chu ban ba shua.
Subjects: New products, Creative thinking, Technological innovations, Success in business, Dian nao zi xun ye, Qi ye guan li, Chuang yi, Ping guo dian nao gong si(Apple Computer, Inc.)
Contributions: Gallo, Carmine, Yan, Jiyu
Publish places: Taipei shi
Series: Jing ying guan li -- BM193, Jing ying guan li -- BM193.
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 329 mian
Page count: 329