Guan li bian ge

Guan li bian ge

By Guangxi Jin

2002

ISBN 10: 7208041040
ISBN 13: 9787208041042
Publisher: Shanghai ren min chu ban she
Author: Guangxi Jin
Publish Date: 2002
Page count: 320
Title: Guan li bian ge
Edition notes: Includes bibliographical references. Text in Chinese.
Subjects: Industrial management, Gong si, Jiao cai, Qi ye guan li, Yan jiu sheng
Contributions: NA
Publish places: Shanghai
Series: MBA xi lie jiao cai, MBA xi lie jiao cai
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 2, 3, 320 pages
Page count: 320