Gong an ji chu zhi shi

Gong an ji chu zhi shi

By Gong an bu zheng zhi bu

2003

ISBN 10: 7810872109
ISBN 13: 9787810872102
Publisher: Zhong guo ren min gong an da xue chu ban she
Author: Gong an bu zheng zhi bu
Publish Date: 2003
Page count: 291
Title: Gong an ji chu zhi shi
Edition notes: Gong an ji guan lu yong ren min jing cha zhuan ye ke mu kao shi zhi ding yong shu.
Subjects: Gong an, Gong zuo, Ji ben zhi shi
Contributions: NA
Publish places: Bei jing
Series: NA
Format: NA
Dimensions: NA
Weight: NA
Pagination: 291 pages
Page count: 291